October 17, 2006

Na štakama sa stilom

Tereza Diepoldova koristi isključivo štake i bira ih sa stilom
Štake su redovan "pribor" bezmalo svake amputirke sa amputacijom donjih udova. Žene bez jedne noge za kretanje koriste štake onda kad ne nose protezu, a neke se kreću isključivo pomoću štaka. Žene bez obe noge često uz proteze koriste jednu ili dve štake.

Tereza Diepoldova, mlada i veoma šarmantna Čehinja bez desne noge, hoda isključivo pomoću štaka, a svoje štake bira sa ukusom i stilom (v. sliku desno).

I zaista, u današnje vreme na štake koje žene koriste ne gleda se samo kao na pomagalo za kretanje, nego i kao na deo garderobe. U osnovi, ovakvo gledanje se ne razlikuje od načina na koji se gleda na naočare, koje su takođe vrsta pomagala (u krajnjoj liniji, nalozi za štake i oni za naočare overavaju se na istom šalteru u "socijalnom" i sasvim oficijelno spadaju u istu vrstu stvari).

Još jedna lepotica kojoj je izgled štaka bitan
Nažalost, kao i obično mi i ovde zaostajemo za razvijenim svetom, kod nas štake još uvek nisu stekle status nečega na čiju estetsku vrednost se obraća pažnja. Na Zapadu, ne samo amputirke nego sve žene koje moraju da koriste štake, često njihovu boju usklađuju sa bojom odeće i nastoje da koriste što lepše i što atraktivnije štake. Ako su štake sticajem okolnosti redovan "pratilac" neke žene, onda je sasvim logično da će žena koja drži do svog izgleda držati i do estetike štaka koje koristi.

Zbog toga se danas u razvijenim zemljama može naći veliki izbor štaka u najrazličitijim bojama i sa svakakvim, ponekad veoma atraktivnim, površinskim oblogama. Kod nas je ovaj izbor mali i verovatno je skoro sasvim nemoguće naći atraktivne štake, ali sa jačanjem i širenjem privatnih ortopedskih preduzeća sigurno će se i situacija sa izborom i asortimanom štaka kod nas menjati na bolje.

Asortiman štaka za amputirke sa stilom
No, nije dovoljno da se samo proširi asortiman štaka, neophodno je i da naše žene koje moraju da ih koriste počnu da na štake gledaju kao na deo svoje garderobe koji ima i estetsku vrednost. Pored toga, kvalitetne štake nisu jeftine i žena koja želi da ima dovoljno kompleta štaka u raznim bojama i za razne prilike mora imati i dovoljno novca da ih sebi priušti. Nažalost, veliki broj naših žena koje koriste štake taj luksuz sebi ne mogu da priušte.

No comments:

Post a Comment