петак, октобар 13, 2006

Kina – zemlja amputirskog plesa

Pojam "amputirski ples" verovatno zvuči sasvim čudno svugde izvan, najšire shvaćenog, područja Kine. Reč je o plesu koji izvode plesači kojima nedostaje neki ud – plesači-amputirci. Mada i izvan Kine ima plesnih trupa u kojima nastupaju amputirci, samo u Kini je ovakav ples svakodnevna, široko rasprostranjena i uobičajena pojava.
U Kini se, iz nekog razloga, ples koji izvode amputirci – u praksi su to najčešće mlade jednonoge žene – smatra nečim veoma atraktivnim i lepim. Dok se pojava žene kojoj nedostaje neki ud u najvećem delu sveta smatra nečim ružnim i nakaznim, za Kineze je amputirka koja pleše nešto što je na poseban način lepo. Zbog toga ovakvi plesovi koreografski nikada nisu u Kini urađeni kao "freak show", nego su u njima uvek maksimalno naglašeni elegancija, artizam i lepota devojaka-amputirki.

Ovo je tim čudnije kad se zna da se na Dalekom Istoku, pa i u samoj Kini, to kad žena izgubi neki ud tradicionalno smatra velikom sramotom i hendikepom metafizičkih razmera. Amputirke u Kini uspevaju da se udaju samo zato što u ovoj mnogoljudnoj zemlji ima mnogo više muškaraca nego žena, inače bi se tradicionalno malo koji tamošnji muškarac odlučio za ma kakvu vezu sa nekom ženom-amputirkom, jer takva se veza smatra sramotnom i ponižavajućom za muškarca.

Zato nije uopšte isključeno da iza široko rasprostranjenog pokreta ženskih amputirskih plesnih trupa u Kini, kao i čestog angažovanja amputirskih plesačica u neamputirskim plesnim grupama (v. sliku levo), stoji kineska Vlada, koja na taj način pokušava da se izbori sa još jednim bastionom tradicionalizma.
Šta god da je istina i kako god da tumačimo ovu jedinstvenu kinesku praksu, činjenica je da je amputirski ples u Kini naišao na plodno tlo i da je veoma dobro prihvaćen. Sasvim je verovatno da će vremenom ovo forsiranje šarma i lepote amputirki doprineti i promeni krajnje negativnog odnosa prema ženama bez udova, koji je tamo nasleđen iz tradicije.

Zbog svega toga mlade amputirke u Kini se veoma rado uključuju u aktivnosti amputirskih plesnih trupa, ali i u pevačke grupe, sportske grupe i niz drugih sličnih grupa koje nastoje da doprinesu animaciji i emancipaciji žena sa amputiranim udovima. Mislim da ni nama u Srbiji ne nedostaje predrasuda prema amputirkama sličnih onim kineskim i možda bi mogli da se u ovoj stvari ugledamo na kinesku praksu, kao put kojim se iz te mreže predrasuda i diskriminacije može postepeno izaći.

Нема коментара:

Постави коментар