уторак, август 25, 2009

Ženska monopodija i novi sajt

Koristim priliku da sve posetioce ovog bloga obavestim da je otvoren novi sajt "Tražim ženu bez noge".

Mada je sajt relevantan za sve amputirce, kao i ostale ljude koje zanima problematika amputacije, ceo sajt je u prvom redu neka vrsta eseja posvećenog fenomenu žene bez noge, odnosno onome što sam nazvao ženska monopodija.
Savremena jednonoga žena
Po mom mišljenju, odsustvo jedne noge kod žene ne može se u našem vremenu sagledavati samo kroz problematiku amputacije i rehabilitacije. Amputacija je primarno hirurški, medicinski problem, dok je rehabilitacija orijentisana samo na područje invalidnosti. Oba su odviše uska da bi obuhvatili svu kompleksnost fenomena jednonoge žene.

Svođenje žene koja nema nogu na puku invalidnost jeste preterana simplifikacija. Žena bez noge mora biti posmatrana kao "geštalt", kao celina, gde će se uzeti u obzir sve implikacije njene jednonogosti. Dovoljno je primetiti da ima ljudi za koje je žena bez noge veoma lepa, u estetskom smislu. Kao što postoji i jedan, istina veoma mali broj žena bez noge, kojima se sviđa to što nemaju nogu. Koliko god ove stvari nekome izgledale bizarne, one su činjenica, i to činjenica koja se ne može obuhvatiti pojmom telesne invalidnosti.

Osim toga, žena bez noge danas sve više ima svoje reperkusije u umetnosti, modi, sportu, reklamnoj industriji, pa sve do uticaja na način shvatanja same ženske lepote, ako čak ne i na temelje estetičkih teorija.

Zbog toga sam, nasuprot svođenju žena kojima je noga amputirana na puku telesnu invalidnost, uveo pojam ženske monopodije, koji obuhvata sve one kulturološke, estetske, emocionalne, seksualne, umetničke, pa i modne reperkusije koje žena sa samo jednom nogom danas ima, u aktuelnom postmodernizmu XXI veka. Taj pojam, kojim bi trebalo da je obuhvaćena celina fenomena jednonoge žene, predstavlja okosnicu celog sajta.

Нема коментара:

Постави коментар